Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου, 2022 η 19η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.

Η Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2021, καθόρισε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε τον επαναδιορισμό της PWC ως ελεγκτές.

Ακολούθως η Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι οι κ.κ. Μιχάλης Σπανός και Ηλίκος Χαραλάμπους.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο αποχώρησαν οι κ.κ. Χρύσος Χρυσοστόμου και Βασίλης Πετρίδης.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλης Πετρίδης,  αναφέρθηκε  στα σημαντικά γεγονότα του 2021 και στις προκλήσεις του 2022.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συγκλήθηκε συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα.

Καινούργιος Πρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο κ. Μιχάλης Σπανός.