Από τις 14 και 15 Μαΐου 2021 οι κοινότητες Ανάγυιας, Καπέδων, Επισκοπειού, Ψημολόφου, Εργατών, Καμπιών, Πέρα Ορεινής και Πολιτικού εντάσσονται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot.

Ο συντονιστής Ανακύκλωσης των κοινοτήτων του Συμπλέγματος Ταμασού, κ. Ανδρέας Κιτρομηλίδης, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot Κύπρου για συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από τις κοινότητες του Συμπλέγματος.

Η συλλογή από την Κοινότητα Ανάγυιας θα γίνεται κάθε Παρασκευή πρωί, από τις  6.00.

Η συλλογή από τις υπόλοιπες κοινότητες του Συμπλέγματος θα γίνεται κάθε Σάββατο πρωί από τις  6.00.

Η συλλογή του PMD και του χαρτιού θα πραγματοποιείται από πόρτα σε πόρτα εβδομαδιαίως. Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο και καφέ σακούλι αντίστοιχα.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνα οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία των κοινοτήτων που είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους.

Τόσο οι κοινότητες του Συμπλέγματος Ταμασού όσο και η Green Dot πιστεύουν ότι η σωστή διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της υγείας, της ποιότητας ζωής αλλά και της εικόνας των κοινοτήτων.

Δες εδώ το πρόγραμμα συλλογής για την Κοινότητα Ανάγυιας και εδώ το πρόγραμμα των υπόλοιπων 7 Κοινοτήτων.

Χαιρόμαστε όταν οι συμμετοχές αυξάνονται, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι συνήθειες αλλάζουν και γίνονται σωστές, για σένα και το περιβάλλον!