Για να εγγραφείτε ως Μέλος στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ) θα πρέπει να:

1. Συμπληρώσετε την Αίτηση Εταιρείας Εγγραφής Μέλους 
2. Καταβάλετε τέλος εγγραφής €200 + Φ.Π.Α, το οποίο πληρώνεται μόνο μια φορά κατά την εγγραφή.

Τρόποι Πληρωμής:

Αν η πληρωμή του τέλους εγγραφής θα γίνει με επιταγή, τότε η επιταγή να εκδοθεί στην Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.
Αν η πληρωμή θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα, τότε εμβάστε το τέλος εγγραφής στον πιο κάτω λογαριασμό:

Beneficiary Name: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
Bank Name: Bank of Cyprus
Bank swift code: BCYPCY2N
Bank Account Number: 011 – 801 – 010 – 751
IBAN: CY83 0020 0118 0000 0001 0107 5100

3. Συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη Σύμβαση Προσχώρησης Μελών στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας

Όταν συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους και υπογράψετε τη Σύμβαση Προσχώρησης στο Συλλογικό Σύστημα να σταλθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@greendot.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22586025 ή στο 22586024