04, Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη της Κοινότητας Πύργου Λεμεσού στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης της Green Dot

Από την 4ην Νοεμβρίου, 2020 το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου ξεκινά στην Κοινότητα Πύργου Λεμεσού.

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot Κύπρου για συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από την Κοινότητα Πύργου Λεμεσού.

Η συλλογή του PMD και του χαρτιού θα πραγματοποιείται από πόρτα σε πόρτα εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη πρωί. Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο και καφέ σακούλι αντίστοιχα.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνα οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία της Κοινοτήτας, που είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους.

Τόσο η Κοινότητα όσο και η Green Dot πιστεύουν ότι η σωστή διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της υγείας, της ποιότητας ζωής αλλά και της εικόνας της Κοινότητας του Πύργου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύργου κ. Αντρέας Σπύρου και ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot κ. Μάριος Βραχίμης, στις 19 Οκτωβρίου, 2020 στο κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου του Πύργου.

Μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο με το πρόγραμμα συλλογής εδώ