ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επανένταξη του Δήμου Αθηένου στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Green Dot

Από την 30 ην Ιουνίου, 2020 το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου επαναρχίζει στον Δήμο Αθηένου.

Ο Δήμος Αθηένου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot Κύπρου για συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από τον Δήμο.

Η συλλογή του PMD και του χαρτιού θα πραγματοποιείται από πόρτα σε πόρτα εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη πρωί. Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο και καφέ σακούλι αντίστοιχα.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνα οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία του Δήμου, που είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους Δημότες.

Τόσο ο Δήμος Αθηένου όσο και η Green Dot πιστεύουν ότι με τη σωστή συνεργασία και με τη βοήθεια του κοινού το πρόγραμμα θα είναι επιτυχές και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών θα οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς και ο Πρόεδρος της Green Dot κ. Μιχάλης Σπανός στις 26 Ιουνίου, 2020 στα γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία.

Μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο με το πρόγραμμα συλλογής εδώ.