Βράβευση προγράμματος ανακύκλωσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στην βράβευση του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) για το πρόγραμμα ανακύκλωσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων προέβη το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της αξίας του προγράμματος της Green Dot που υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΚΥΣΥΦ για διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σήμερα εξυπηρετούνται 63 σημεία σε όλη την Κύπρο με 102 κάδους συλλογής. Η Green Dot προμηθεύει τα σημεία συλλογής με ειδικά σακούλια στα οποία τοποθετούνται οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η συλλογή τους γίνεται μία φορά τον μήνα.

Το 2018 συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς διαχείριση 13.330 κιλά κενών συσκευασιών, ποσότητα διπλάσια από αυτή που συλλέχθηκε το 2017.

Συγχαίρουμε τον ΚΥΣΥΦ για την διάκρισή του και ευελπιστούμε να συνεχιστεί με επιτυχία η μεταξύ μας συνεργασία.