Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη κατέχει η Κύπρος στην ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών.

Το 2017, ο υψηλότερος ρυθμός ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας καταγράφηκε στη Λιθουανία (74%), τη Βουλγαρία (65%), τη Κύπρο (62%, στοιχεία 2016), τη Σλοβενία (60% ) και τις Κάτω Χώρες (50%).

Το 42% των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες, τελικά ανακυκλώθηκε στην ΕΕ το 2017, ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Σύμφωνα με τη Eurostat, σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ, περισσότερα από τα μισά απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ανακυκλώθηκαν το 2017.

Αναλυτικά, σε σύγκριση με το 2005, ο ρυθμός ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες αυξήθηκε κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ (από 24% το 2005 σε 42% το 2017). Αυτή η αυξητική τάση παρατηρείται σε ποικίλα επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από την Κροατία, αναφέρει η Eurostat.

Αντίθετα, λιγότερο από το ένα τρίτο των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες ανακυκλώθηκαν στη Μάλτα (24%, στοιχεία 2016), Εσθονία, Γαλλία και Φινλανδία (από 27%), Ιρλανδία (31%), Ουγγαρία (32%), Λουξεμβούργο και Αυστρία (33%).

recycling rate of plastic 2019