Ανά Έτος

2018 2019 2020 2021 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD
133 148 179 164 173
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
133 140 134 130 121
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
45 30 36 35 45

Ανά Μήνα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD
JAN 12,840 FEB 12,400
MAR 14,900 APR  
MAY   JUN  
JUL   AUG  
SEP   OCT  
NOV   DEC  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
JAN 10,640 FEB 9,395
MAR 12,495 APR  
MAY   JUN  
JUL   AUG  
SEP   OCT  
NOV   DEC  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
JAN 4,302 FEB 2,756
MAR 3,712 APR  
MAY   JUN  
JUL   AUG  
SEP   OCT  
NOV   DEC