Σήμερα, 28 Μαρτίου, 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της Συλλογής και Μεταφοράς Υλικών Συσκευασίας PMD και Χαρτιού για την επαρχία Πάφου, ύστερα από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό 7/2023. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία CHARALAMBOS YIAGGOU CO LIMITED.

Με βάση τη Συμφωνία και τους Όρους Σύμβασης που υπογράφηκαν, προνοείται η εκτέλεση του έργου για τους επόμενους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης.

Η έναρξη εκτέλεσης έργου τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου, 2024.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Ανάδοχο εταιρεία και ευελπιστούμε σε μια από κοινού ωφέλιμη και αγαστή συνεργασία.