Νέο Πρόγραμμα Συλλογής των ανακυκλώσιμων συσκευασιών PMD και Χαρτιού για:

Κοινότητα Αυγόρου 

Κοινότητα Φρενάρους 

Κοινότητα Κιτίου 

Δήμος Αθηένου 

 

New Collection Program for recyclable PMD and Paper packaging for:

Community of Avgorou 

Community of Frenaros 

Community of Kiti 

Athienou Municipality