Η Εταιρεία Green Dot Cyprus ζητά να προσλάβει  Λειτουργό Εργασιών για εργοδότηση στα γραφεία της στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  • Υποστήριξη Τμήματος στη διεκπεραίωση των εργασιών του
  • Ετοιμασία αναφορών, στατιστικών και συγκρίσεων προς τη Διεύθυνση
  • Παρακολούθηση και έλεγχος των έργων συλλογής και διαλογής
  • Επίβλεψη κατά την εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων
  • Διαχείριση παραπόνων από Τοπικές Αρχές και κοινό

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος διπλώματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τίτλος)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ κυρίως Microsoft Excel
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Άδεια οδήγησης

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, Ταμείο Προνοίας και εργασία σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο career@greendot.com.cy μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, 2024.

 

Green Dot Cyprus