Η Εταιρεία Green Dot Cyprus ζητά να προσλάβει για εργοδότηση Οδηγό Απορριματοφόρου στην Επαρχία Λευκωσίας. 

Καθήκοντα:

 • Αποτελεσματική και ασφαλής συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
 • Ασφαλής μεταφορά των ανακυκλωσιμων υλικών σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
 • Ορθή συντήρηση και λειτουργία των απορριμματοφόρων

Ωράριο Εργασίας:

 • Ωράριο πλήρους απασχόλησης
 • Πενθήμερη ή Εξαήμερη απασχόληση από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ή Σάββατο (πρωινή βάρδια)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Προηγούμενη υπηρεσία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Κάτοχος άδειας χειριστή γερανού θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

Απολαβές:

 • Πολύ ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • Ετήσιο φιλοδώρημα που ισούται με ένα μηνιαίο μισθό αν ο εργοδοτούμενος πετύχει τους στόχους του
 • Ταμείο προνοίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο career@greendot.com.cy.