ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γραφέας αποθήκης στην Βιομηχανική Περιοχή Γερίου, Λευκωσίας 

Προσόντα:

 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ακεραιότητα – Εμπιστευτικότητα – Σοβαρότητα
 • Γνώση προγράμματος Navision και MS Office θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • 2 ετή εμπειρία

Κύρια Καθήκοντα: 

 • Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της αποθήκης
 • Επίβλεψη εργατικού προσωπικού στην αποθήκη
 • Επίβλεψη εισόδου και εξόδου στην αποθήκη
 • Εξυπηρέτηση πολιτών και μελών από τη γραμμή εξυπηρέτησης
 • Καταχώρηση, Ανάλυση και Έλεγχος Δεδομένων και ζυγολογίων στο Λογισμικό
 • Ανάπτυξη και σύνταξη, έκδοση, ενημέρωση και διανομή Εγγράφων του Συστήματος
 • Εξεύρεση νέων δρομολογίων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα σημεία
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τα σημεία συλλογής
 • Έλεγχοι ποσοτήτων εισόδου – εξόδου από την αποθήκη
 • Έλεγχοι δρομολογίων συλλογής
 • Έλεγχοι ζυγολογίων διαχείρισης
 • Αναφορές διαχείρισης
 • Όποιες άλλες εργασίες πιθανόν να ανατεθούν.

 

Ωράριο:

 • 7.30 έως 16.00 Δευτέρα έως Παρασκευή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο career@greendot.com.cy μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, 2024.