Από τα μέσα Ιουλίου,2023 οι Κοινότητες Τραχωνίου, Ακρωτηρίου, Κολοσσίου, Ερήμης, Σωτήρας και Καντού της επαρχίας Λεμεσού εντάσσονται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου, από πόρτα σε πόρτα.

Η συλλογή από κάθε Κοινότητα θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Κοινότητα Πρώτη Συλλογή Εβδομαδιαία Προγραμματισμένη Συλλογή
Τραχώνι 19/07/2023 πρωί Τετάρτη πρωί (06:00 π.μ.)
Ακρωτήρι 19/07/2023 πρωί Τετάρτη πρωί (06:00 π.μ.)
Κολόσσι 20/07/2023 πρωί Πέμπτη πρωί (06:00 π.μ.)
Ερήμη 21/07/2023 πρωί Παρασκευή πρωί (06:00 π.μ.)
Σωτήρα 21/07/2023 πρωί Παρασκευή πρωί (06:00 π.μ.)
Καντού 21/07/2023 πρωί Παρασκευή πρωί (06:00 π.μ.)

 

Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται από τους πολίτες στις ειδικές σακούλες ανακύκλωσης. Η διάφανη σακούλα είναι για τις συσκευασίες PMD και η καφέ σακούλα για το χαρτί. Η τοποθέτηση κάθε σακούλας στο πεζοδρόμιο κάθε οικίας ή στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης θα πρέπει να γίνεται το βράδυ, πριν από την προγραμματισμένη συλλογή.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς πράσινους κάδους, τύπου καμπάνα, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ευκόλως προσβάσιμα και κεντρικά σημεία της κάθε Κοινότητας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ημέρες συλλογής για κάθε Κοινότητα, εδώ:

Τραχώνι

Ακρωτήρι

Κολόσσι

Ερήμη

Σωτήρα

Καντού