Επιτυχής ολοκλήρωση της 20ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2023

Η Εταιρεία Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Κύπρο ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της 20ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσής της, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022, οι οποίες αποδεικνύουν τη σταθερή ανάπτυξη και την οικονομική επιτυχία της Εταιρείας, ενώ εγκρίθηκε και ο επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers Limited ως ελεγκτές.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δόθηκαν εκ μέρους της Εταιρείας ευχαριστίες στα μέλη που έχουν αποχωρήσει για τη σημαντική συμβολή τους.

Τα 9 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν, ως εξής:

1. Πρόεδρος: Βασίλης Πετρίδης
2. Αντιπρόεδρος: Όθωνας Θεοδούλου
3. Μέλος: Ηλίκος Χαραλάμπους
4. Μέλος: Κικούλα Κότσαπα
5. Μέλος: Μιχάλης Παναγίδης
6. Μέλος: Κυριάκος Παρπούνας
7. Μέλος: Μικέλλης Χρήστου
8. Μέλος: Μιχάλης Βασιλείου
9. Μέλος: Μάριος Κωνσταντίνου

Επίσης, κατά τη Γενική Συνέλευση καθορίστηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ετήσια αμοιβή του προέδρου καθορίστηκε στο ποσό των €6.000, ενώ η ετήσια αμοιβή κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε στο ποσό των €1.500.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης συγκλήθηκε συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα.

Καινούργιος Πρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο κ. Βασίλης Πετρίδης.