🧳Φεύγουμε για λίγο, πάμε διακοπές!
📢Από τις 14 μέχρι και τις 20 Αυγούστου δεν θα πραγματοποιηθούν οι συλλογές των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από συγκεκριμένες περιοχές. Δες από ποιους Δήμους/Κοινότητες δεν θα περάσει για λίγες μέρες το συνεργείο συλλογής.
📢Από τις 10 μέχρι και τις 17 Αυγούστου τα γραφεία της Green Dot Cyprus θα είναι κλειστά. To τηλεφωνικό κέντρο θα είναι διαθέσιμο μέχρι και τις 12 Αυγούστου.