Από τις 9 Ιουλίου, 2022 ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου από πόρτα σε πόρτα.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, στις 12 Μαΐου, 2022, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot Κύπρου για συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από τον Δήμο, σε εβδομαδιαία βάση, από πόρτα σε πόρτα.

Η συλλογή του PMD και του χαρτιού θα πραγματοποιείται εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο πρωί από τις 6:00 π.μ. Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο και καφέ σακούλι αντίστοιχα.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνα οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία του Δήμου, που είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους Δημότες.

Τόσο ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς όσο και η Green Dot πιστεύουν ότι με τη σωστή συνεργασία και με τη βοήθεια του κοινού το πρόγραμμα θα είναι επιτυχές και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών θα οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς κ. Γιώτης Παπαχριστοφή και ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot κ. Μάριος Βραχίμης.