Ο οργανισμός GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LIMITED, ζητά Τεχνικό Λειτουργό προς άμεση εργοδότηση στα γραφεία του στην περιοχή Στρόβολος, στη Λευκωσία. 

Καθήκοντα και ευθύνες

  • Υποστηρίζει την διεύθυνση στη διεκπεραίωση των εργασιών της
  • Παρακολουθεί και ελέγχει τα έργα συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας
  • Ετοιμάζει εκθέσεις και αναφορές προς την διεύθυνση
  • Επιβλέπει την εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων για τα έργα της
  • Προβαίνει στη διαχείριση παραπόνων από Τοπικές Αρχές και το κοινό

Απαιτούμενα προσόντα

  • Απόφοιτος πανεπιστημίου στην Διοίκηση επιχειρήσεων/Μηχανική Περιβάλλοντος/Χημική Μηχανική ή συναφή κλάδο
  • Προηγούμενη Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα ή διαχείρισης αποβλήτων θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ειδικά της excel
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας, Ταμείο Προνοίας και εργασία σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση career@greendot.com.cy, το αργότερο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2021.