Δελτίο Τύπου 30 Ιουλίου, 2020 Συνεργασία Green Dot Κύπρου και Βουλής των…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επανένταξη του Δήμου Αθηένου στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Green Dot  
24 Ιουνίου, 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ετήσια Γενική Συνέλευση Green Dot Cyprus Public Co Ltd…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Μη πραγματοποίηση συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στις Επαρχίες Λεμεσού και…

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy