Η Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής και διαχείρισης των υλικών συσκευασίας οικιακής προέλευσης από τα ρεύματα του PMD και του Χαρτιού, σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους και προδιαγραφές της Προσφοράς.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα Έγγραφα Προσφορών από τα γραφεία της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, Λεωφόρος Τσερίου 229, 2047 Στρόβολος, Λευκωσία, προς €100 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ημερομηνία υποβολής των Προσφορών είναι η Παρασκευή, 21ης Μαΐου, 2021 και ώρα 12:00μμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις Προσφορές τους με απευθείας κατάθεση στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος Τσερίου 229, 2047 Στρόβολος, Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@greendot.com.cy.