02 Νοεμβρίου, 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη της Κοινότητας Παρεκκλησιάς στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης της Green Dot

Από την 4ην Νοεμβρίου, 2020 το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου ξεκινά στην Κοινότητα της Παρεκκλησιάς.

Η Κοινότητα της Παρεκκλησιάς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot Κύπρου για συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από την Κοινότητα.

Η συλλογή του PMD και του χαρτιού θα πραγματοποιείται από πόρτα σε πόρτα εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη πρωί. Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο και καφέ σακούλι αντίστοιχα.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνα οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία της Κοινοτήτας, που είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους.

Τόσο η Κοινότητα της Παρεκκλησιάς όσο και η Green Dot πιστεύουν ότι με τη σωστή συνεργασία και με τη βοήθεια των κατοίκων το πρόγραμμα θα είναι επιτυχές και σημαντικές ποσότητες θα οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου της Παρεκκλησιάς κ. Σωκράτης Παύλου και ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot κ. Μάριος Βραχίμης, στις 19 Οκτωβρίου, 2020 στο κτίριο του Κοινοτικών Συμβουλίου της Παρεκκλησιάς.

Μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο με το πρόγραμμα συλλογής εδώ