Οι Τοπικές Αρχές έχουν με βάση τη Νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους, την αρμοδιότητα για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων, η οποία εκτελείται με βάση τις πρόνοιες του Νόμου Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων. Έχουν επίσης γενική αρμοδιότητα για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη Διοικητική τους περιφέρεια. 

Ως εκ τούτου, η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής συσκευασιών από την Διοικητική περιφέρεια των Τοπικών Αρχών, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί για να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπει η Νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος είναι η στενή συνεργασία του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές τόσο για τον τεχνικό σχεδιασμό και την λειτουργία των έργων, όσο και για την ενημέρωση των πολιτών για την αξία της ανακύκλωσης και για το πως μπορεί ο πολίτης να συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης στην περιοχή του.

Η επιτυχημένη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τις Τοπικές Αρχές όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται και από τα αποτελέσματα ανακύκλωσης στα Διοικητικά τους όρια. Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα ανακύκλωσης στους Δήμους και Κοινότητες με τους οποίους συνεργάζεται η Green Dot Κύπρου.

 

Τρόπος λειτουργίας του Συστήματος στα όρια μιας Τοπικής Αρχής

Για την ανάκτηση των οικιακών συσκευασιών, το Σύστημα αναπτύσσει σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές προγράμματα διαλογής στην πηγή, συλλογής, διαλογής σε ειδικά εργοστάσια και τελικά αξιοποίησης των υλικών συσκευασίας με ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας, τα οποία καλύπτουν σήμερα το 80% του πληθυσμού. 

Για την ανάκτηση των εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών, το Σύστημα λειτουργεί υποβοηθητικά προς την υφιστάμενη βιομηχανία ανακύκλωσης των υλικών μέσα από έξυπνες οικονομικές αμοιβές που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν την ελεύθερη αγορά και να αυξήσουν έτσι τις ποσότητες αυτών των συσκευασιών που ανακτώνται και αξιοποιούνται.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 είχαν αρχίσει τα έργα για ανάκτηση και ανακύκλωση εμπορικών και Βιομηχανικών Συσκευασιών.

Τον Φεβρουάριο του 2007 τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρώτα έργα ανάκτησης και ανακύκλωσης των οικιακών συσκευασιών του Συστήματος σε 5 Δήμους. Το Δήμο Στροβόλου στην Λευκωσία και τους Δήμους Γερμασόγειας, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό. Μέσα από μια σειρά επεκτάσεων, το πρόγραμμα καλύπτει μέχρι σήμερα 28 Δήμους και περίπου 51 Κοινότητες σε όλες τις επαρχίες.


Το Σύστημα προνοεί για το διαχωρισμό των οικιακών συσκευασιών στο νοικοκυριό στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

ΓΥΑΛΙ

 

 

 

Κατηγορία Γυαλιού (μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες).  Η κατηγορία γυαλιού μεταφέρεται από τους πολίτες στους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας που βρίσκονται σε σημεία εύκολα προσβάσιμα για το κοινό. Από τα σημεία αυτά συλλέγεται με ειδικά σχήματα με μικρό γερανό από υπεργολάβο του Συστήματος όταν οι κάδοι γεμίσουν τουλάχιστον μέχρι το 70% της χωρητικότητας τους. 

ΧΑΡΤΙ

 

 

 

Κατηγορία Χαρτιού (χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου). Η κατηγορία Χαρτιού συλλέγεται είτε κατ’ οίκο με απορριμματοφόρο όχημα, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα από υπεργολάβο του Συστήματος, είτε από νησίδες ανακύκλωσης.

pmd.png Αφαίρεση

 

 

 

Κατηγορία PMD (Πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικά δοχεία από αλουμίνιο ή λευκοσίδηρος και χάρτινες συσκευασίες ποτών τύπου tetrapak). Η κατηγορία PMD συλλέγεται είτε κατ’ οίκο με απορριμματοφόρο όχημα, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα από υπεργολάβο του συστήματος είτε από νησίδες ανακύκλωσης. 

 • Υπόλοιπα απορρίμματα (φαγώσιμα κ.α.). Συλλέγονται ως συνήθως από την Τοπική Αρχή με τις δικές της υπηρεσίες.

Η κατηγορία του χαρτιού και του γυαλιού παραδίδονται σε ανακυκλωτές απευθείας για να τα προωθήσουν για ανακύκλωση. Αντίθετα, η κατηγορία  PMD μεταφέρεται σε ειδικές Μονάδες Διαλογής όπου διαχωρίζεται στις διάφορες υποκατηγορίες και στη συνέχεια διατίθενται σε ανακυκλωτές. Ήδη λειτουργούν δύο εργοστάσια διαλογής, ένα στη Λευκωσία (Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών) και ένα στη Λεμεσό (πλησίον του Τσιμεντοποιίου Μονής) τα οποία εξυπηρετούν το Σύστημα και ανήκουν σε εργολάβους του Συστήματος.

Η στρατηγική επιλογή του Συστήματος να εφαρμόσει το συγκεκριμένο τρόπο συλλογής των συσκευασιών που στηρίζεται ως επί το πλείστο σε συλλογή από πόρτα σε πόρτα, από τα σπίτια των πολιτών (curbside collection) αλλά και από νησίδες, δημιουργεί την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές. Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Συστήματος εξαρτάται από αυτή τη συνεργασία και την υποστήριξη που έχει το Σύστημα από τις Τοπικές Αρχές.

Επιπρόσθετο στοιχείο του Συστήματος που καθιστά την αγαστή συνεργασία και συναντίληψη με τις τοπικές αρχές απαραίτητη, είναι η επιλογή του Συστήματος να προσεγγίσει το θέμα της επιλογής των υλικών-στόχων όχι μόνο με τη στενή έννοια των συσκευασιών αλλά με το συνδυασμό των διαφόρων τύπων χαρτιού για καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Η επιλογή αυτή προϋποθέτει την συγχρηματοδότηση του κόστους διαχείρισης του ρεύματος του χαρτιού από το Σύστημα μαζί με τις τοπικές αρχές αφού το Σύστημα δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από κανένα για το χαρτί που δεν είναι συσκευασία (εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου, διαφημιστικά κλπ) . Ο τρόπος συγχρηματοδότησης συμφωνείται από το Σύστημα και τις Τοπικές Αρχές ή την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις Τοπικές Αρχές.

Η συνεργασία του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές αποτυπώνεται και συγκεκριμενοποιείται μέσα από ειδική συμφωνία που καταρτίζεται και υπογράφεται με κάθε Τοπική Αρχή με την οποία συνεργάζεται το Σύστημα.

 

Όφελος/Κόστος για τις Τοπικές Αρχές από τη συνεργασία τους με το Σύστημα

Οι Τοπικές Αρχές επωφελούνται από τη συνεργασία τους με το Σύστημα με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων και οι πιο κάτω:

 1. Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, αφού ένα μεγάλο μέρος τους (συσκευασίες), συλλέγεται και μεταφέρεται με χρηματοδότηση του Συστήματος. Είναι σημαντικό ότι με την πάροδο του χρόνου αυτό το όφελος θα μεγιστοποιείται με την βελτίωση της συμμετοχής του κοινού στη διαλογή στην πηγή και τη συνεπακόλουθη αύξηση στις ποσότητες που διαχειρίζεται το Σύστημα (Οι συσκευασίες αποτελούν το 50% κατά όγκο και το 30% κατά βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων).
 2. Μείωση του κόστους απόρριψης των απορριμμάτων (τέλος χωματερής), αφού ένα μεγάλο μέρος τους μεταφέρεται από το Σύστημα αλλού για αξιοποίηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όταν θα λειτουργήσουν οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Λευκωσία και Λεμεσό το κόστος απόρριψης θα είναι δραματικά μεγαλύτερο από το σημερινό.
 3. Περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και σταδιακή ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους Πολίτες η οποία είναι επωφελής και για πολλά άλλα θέματα σημαντικά για τις Τοπικές Αρχές.
 4. Βελτίωση της εικόνας της Τοπικής Αρχής προς του Δημότες της.
 5. Βελτίωση της εικόνας της Τοπικής Αρχής προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 6. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή.
 7. Κοινωνική συμμετοχή που μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον και για άλλα προγράμματα.
 8. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών.
 9. Ανάπτυξη των Τοπικών Αρχών σε ένα τομέα που υστερούν σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
 10. Απόκτηση πολύτιμων εμπειριών από την Τοπική Αρχή σε ένα νέο τομέα μέσα από μια καλά οργανωμένη πρωτοβουλία.

Ως αντιστάθμισμα των πιο πάνω οφελών, η ίδια η Νομοθεσία προνοεί ότι οι Τοπικές Αρχές θα πρέπει να έχουν και μια λογική συμμετοχή στα έξοδα του Συστήματος η οποία να αντικατοπτρίζει τουλάχιστον το άμεσο οικονομικό τους όφελος. Με βάση αυτή την πρόνοια και μέσα από την θετική προσέγγιση των Τοπικών Αρχών για οικονομική συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία η οποία συνεισφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, διαμορφώθηκαν οι προτάσεις της συγχρηματοδότησης των έργων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Κύρια Στοιχεία Συμφωνίας του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές

Τα πιο κάτω αφορούν τις βασικές παραμέτρους που περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες που το Σύστημα υπογράφει με τις Τοπικές Αρχές με τις οποίες συνεργάζεται.

 

Γενικές Εκτιμήσεις

Ο Σκοπός της Green Dot Κύπρου

 • Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Οδηγία του Συμβουλίου 94/62 ΕΚ της 20ης  Δεκεμβρίου 1994 και στον Νόμο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών της 12ης  Απριλίου 2002 και των Κανονισμών που βασίζονται σε αυτήν την νομοθεσία,
 • Η Green Dot Κύπρου και οι τοπικές αρχές υπογράφουν συμβόλαιο για συνεργασία με στόχο,
  • Να μεριμνούν για την επιλεκτική συλλογή, και εάν κρίνεται απαραίτητο (π.χ. ρεύμα PMD), τη διαλογή οικιακών αποβλήτων συσκευασιών,
  • Η συλλογή βασίζεται στα πλαίσια ενός βέλτιστου σεναρίου συλλογής που κατάρτησε η Green Dot Κύπρου και περιγράφεται στο συμβόλαιο ή στα παραρτήματα,
  • Επίβλεψη και διασφάλιση της σωστής απόδοσης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται (συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης),
  • Να συνεργαστούν με στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού,
  • Προσπάθεια βελτιστοποίησης των δράσεων για περιορισμό του κόστους στους καταναλωτές,
  • Να θεωρούνται τα υλικά που παραδίδονται στους ανακυκλωτές και στην Μονάδα Ανακύκλωσης Υλικών περιουσία της Green Dot Κύπρου.

 

 

Δικαιώματα και ευθύνες των συμβαλλομένων μερών

 • Αμοιβή: η Green Dot Κύπρου πληρώνει την Τοπική Αρχή, ή τον υπεργολάβο, το ποσό που αναλογεί στο κόστος της επιλεκτικής συλλογής των οικιακών αποβλήτων συσκευασιών. Η Τοπική Αρχή σε αντάλλαγμα θα εκτελεί τα καθορισμένα τις καθήκοντα με ακρίβεια και συνέπεια, ή θα βοηθά στην επίβλεψη του αντίστοιχου υπεργολάβου,
 • Ο ρόλος της Τοπικής Αρχής στον έλεγχο των τιμολογίων και της μεταφοράς πληροφοριών προς τους υπεργολάβους,
 • Συγκεκριμένοι κανόνες (αμοιβή και τιμολόγηση) για το μέρος του ρεύματος του χαρτιού/χαρτονιού που δεν είναι συσκευασία
 • Η οργάνωση κοινής Επιτροπής Ελέγχου για να επιτηρεί και να αξιολογεί τις λειτουργικές διαδικασίες,
 • Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευθύνη να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλίσουν την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και των υπεργολάβων στα πλαίσια της Συμφωνίας,
 • Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την ευθύνη να διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη όσον αφορά την αστική τους ευθύνη για απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητές τους (ευθύνη επίσης βαρύνει και τους υπεργολάβους μέσω των συμβολαίων τους),
 • Με σωστή και οργανωμένη επικοινωνιακή πολιτική, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα παροτρύνουν τους κατοίκους των Τοπικών Αρχών να διαχωρίζουν σωστά τις απόβλητες συσκευασίες τους,
 • Καθήκον και των δύο συμβαλλομένων μερών είναι να παρέχουν ο ένας στον άλλο οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία για να επιτευχθούν όλες οι νομικές τους υποχρεώσεις.

 

 Δικαιώματα και ευθύνες της Green Dot Κύπρου

 • Κανόνες που αφορούν την επιλογή των ανακυκλωτών: πως θα επιλεγούν οι ανακυκλωτές (προκήρυξη προσφορών), ποια πρότυπα θα καθοριστούν, πως γίνεται η χρηματοδότηση (ποιος παίρνει πιθανό εισόδημα, ποιος πληρώνει πιθανά έξοδα ανακύκλωσης κ.τ.λ.).

 

Δικαιώματα και ευθύνες της Τοπικής Αρχής

 • Κανόνες για τις υπεργολαβίες,
 • Η Τοπική Αρχή αναλαμβάνει, εάν το επιθυμεί και με εμπορικούς όρους, την συλλογή των οικιακών αποβλήτων συσκευασιών σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο συλλογής,
 • Διασφάλιση ότι σχολεία, οργανισμοί, μικρές επιχειρήσεις, κ.λπ, δεν μπορούν να αποκλειστούν από την επιλεκτική συλλογή,
 • Ο ρόλος της Τοπικής Αρχής στον έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που προέρχονται από τους συλλέκτες,
 • Το καθήκον της Τοπικής Αρχής στο να θεσπίσει τοπικούς κανονισμούς που να επιβάλλουν αν είναι δυνατόν στους κατοίκους να συμμετέχουν στη διαλογή των υλικών στην πηγή και να τους απαγορεύει να βάζουν άλλα απόβλητα από αυτά που περιγράφονται στα συμβόλαια στα ρεύματα των συσκευασιών.
 • Χρονική περίοδος της συμφωνίας: 6 χρόνια όπως και η αδειοδότηση του Συστήματος.

 

Κανόνες για πρώιμο τερματισμό του συμβολαίου:

 • Τι θα γίνει σε περίπτωση που η Green Dot Κύπρου απωλέσει την άδεια της,
 • Τι θα γίνει σε περίπτωση που το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν σεβαστεί τις υποχρεώσεις του με βάση το συμβόλαιο,
 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις του τερματισμού

 

Γενικές διατάξεις

 • Εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα πληροφοριών,
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Ανωτέρα βία
 • Εγκυρότητα
 • Εφαρμόσιμος νόμος
  Σώμα συμβιβασμού: σε περίπτωση διαμάχης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά την ισχύ, ερμηνεία και εκτέλεση του συμβολαίου
 • Αρμόδιο δικαστήριο
 • Τροποποιήσεις και προσθήκες: πως μπορούν να γίνουν επίσημες;

 

Παραρτήματα

 • Τα απόβλητα που καλύπτονται από το Σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου: γυαλί, χαρτί και χαρτόνι συσκευασίας, πλαστικές μπουκάλες και φιάλες, μεταλλικές συσκευασίες, χαρτόκουτα ποτών,
 • Οι όροι χρηματοδότησης για την συλλογή,
 • Η ανάμιξη της Green Dot Κύπρου στα έξοδα διαφόρων δραστηριοτήτων (αύξηση περιβαλλοντικής συνείδησης, σχολεία, κ.λπ.),
 • Κανόνες για τιμολόγηση

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy