Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος το 2002 (Ν.32(Ι)/2002) με όλες του τις τροποποιήσεις καθορίζει τις υποχρεώσεις των διαφόρων οικονομικών παραγόντων όσον αφορά τη διαχείριση των συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών. Είναι όμως o Νόμος  αυτός αρκετός να διασφαλίσει την επίτευξη των ψηλών στόχων που έχουμε σαν κράτος και οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται  ή πρέπει να εφαρμοστεί και μια σειρά άλλων ενεργειών ή/και θεσμικών παρεμβάσεων οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Πιο κάτω παραθέτουμε κάποιες ενέργειες ή/και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης. Οι ενέργειες αυτές εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη επιτυχία συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της συμμετοχής του κοινού στα προγράμματα ανακύκλωσης.

α. Υποχρεωτική διαλογή στην πηγή

Η διαλογή στην πηγή, ο διαχωρισμός δηλαδή των διαφόρων υλικών που μπορεί να οδηγηθούν σε άλλη μορφή διαχείριση (όπως είναι η ανακύκλωση) είναι σήμερα στην χώρα μας προαιρετική.  Το κοινό μπορεί να συμμετέχει στα διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης προαιρετικά αφού καμιά νομοθεσία δεν τον υποχρεώνει να το πράξει. Αν θέλουμε όμως να αυξήσουμε την συμμετοχή του κοινού η διαλογή στην πηγή και η συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης πρέπει να γίνει υποχρεωτική.  

β. Εφαρμογή προγραμμάτων “Πληρώνω όσο Πετώ” (PAYT)

Η εφαρμογή προγραμμάτων “Πληρώνω όσο πετώ” αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για να συμμετέχει κάποιος σε προγράμματα ανακύκλωσης. Η εφαρμογή των προγραμμάτων “Πληρώνω όσο πετώ” αποτελεί μια δίκαιη κατανομή του κόστους διαχείρισης των σκουπιδιών αφού όσοι πετάνε λιγότερα σκουπίδια πληρώνουν λιγότερο. Ο πιο εύκολος τρόπος να μειώσει κάποιος τα σκουπίδια σου και κατ’ επέκταση  το κόστος που προσωπικά έχεις για την διαχείριση τους είναι να  οδηγήσεις κάποια από αυτά  στην ανακύκλωση.

γ. Ενεργή εμπλοκή των Τοπικών Αρχών στην μείωση των σκουπιδιών που οδηγούνται για διαχείριση

Οι Τοπικές Αρχές δεν έχουν σήμερα καμιά υποχρέωση έναντι στο κράτος να προσπαθήσουν να μειώσουν τα απόβλητα που οι ίδιες οδηγούν για διαχείριση. Κάποιες Τοπικές Αρχές προσπαθούν να τα μειώσουν αφού έχουν κατανοήσει ότι με την μείωση τους μειώνουν και το δικό τους κόστος ενώ κάποιες άλλες παραμένουν απλώς θεατές. Ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι Τοπική Αρχές είναι αρκετά μεγάλος. Γιατί να μην έχουν και αυτές στόχους έναντι του κράτους, γιατί να μην επιβραβεύονται αυτές που πραγματικά προσπαθούν και να τιμωρούνται αυτές που απλώς  μένουν απαθείς;

δ. Εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθεσιών.

Σαν κράτος έχουμε αρκετές νομοθεσίες για την διαχείριση των αποβλήτων μας. Ποιες όμως από αυτές εφαρμόζονται. Είναι σε θέση το κράτος να ελέγξει αυτούς που δεν εφαρμόζουν αυτές τις νομοθεσίες; Δυστυχώς η απάντηση είναι όχι. Αν δεν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία, αν δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε αυτούς που παρανομούν σε τι θα βοηθήσει η θέσπιση νέων νόμων; Πρέπει λοιπόν το κράτος να βρει τους τρόπους να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία και αν χρειαστεί να θεσπίσει και άλλους νόμους γιατί μόνο έτσι θα καταφέρει να έχει τα ποθητά αποτελέσματα.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy