Είναι στρατηγική επιλογή της Green Dot Κύπρου να μην αναπτύσσει η ίδια δραστηριότητες συλλογής, διαλογής ή διαχείρισης των υλικών συσκευασίας. Αντίθετα, σχεδόν όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Συστήματος, τις προμηθεύεται από τον ιδιωτικό τομέα ενώ μπορεί να τις προμηθευτεί και από τις Τοπικές Αρχές με τις οποίες συνεργάζεται.

Η προμήθεια αυτών των υπηρεσιών γίνεται μέσα από ανοικτούς διαγωνισμούς (προσφορές), κάτι το οποίο διασφαλίζει από την μια τον υγιή ανταγωνισμό και από την άλλη ότι η Green Dot Κύπρου εκτελεί τα έργα της με αξιόπιστους οργανισμούς οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν την ψηλότερη δυνατή αξία υπηρεσίας για τα χρήματα που καταβάλλει το Σύστημα (best value for money). Είναι λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η επιτυχία του Συστήματος της Green Dot Κύπρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συνεργασίας του με τους ιδιωτικούς οργανισμούς διαχείρισης απορριμμάτων για συλλογή-μεταφορά και επεξεργασία και την ανταπόκριση των οργανισμών αυτών στις ανάγκες και τις επιδιώξεις του Συστήματος. 

 

Κατάλογος Αδειοδοτημένων διαχειριστών απορριμμάτων (Συλλογή-Μεταφορά)

Κατάλογος Αδειοδοτημένων διαχειριστών απορριμμάτων (Επεξεργασία)

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy