ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Προστατεύουμε το Περιβάλλον

Διασφαλίζουμε το Μέλλον

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

  • Η επίτευξη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης 
  • Η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων
  • Η καλλιέργεια σωστών αξιών και συνηθειών

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

  • Ηγετικότητα: Είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον.
  • Ακεραιότητα: Είμαστε, αυτοί που λέμε ότι είμαστε.
  • Ποιότητα: Αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά.
  • Συνεργασία: Προωθούμε τη συλλογική προσπάθεια.
  • Λογοδοσία: Λογοδοτούμε για τις πράξεις μας.
     

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy