Μείωση κατά 50% των συνεισφορών των Τοπικών Αρχών προς την Green Dot Κύπρου

To Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot Κύπρου αποφάσισε τη μείωση κατά 50% των συνεισφορών των Τοπικών Αρχών προς τον Οργανισμό από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η μείωση αυτή γίνεται εφικτή καθώς η ωρίμανση του Συστήματος αφ’ ενός και η σταθεροποίηση της Κυπριακής οικονομίας αφ’ ετέρου επιτρέπουν τη μείωση χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τα αποθεματικά ασφαλείας του Οργανισμού.

Με τη νομοθετική ρύθμιση της “Ευθύνης Παραγωγού” στο χαρτί μη συσκευασίας, η Green Dot Κύπρου αναμένει ότι η συνεισφορά των Τοπικών Αρχών προς τον Οργανισμό θα καταργηθεί.

Προσβλέπουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας με τις Τοπικές Αρχές εν όψει και της αύξησης των τελών που οι πολίτες θα πληρώνουν για την αποκομιδή των σκυβάλων στις ΟΕΔΑ. Κάθε κιλό ανακυκλωσίμων που δεν καταλήγει στις ΟΕΔΑ αποτελεί εξοικονόμηση για τον πολίτη.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy