Επανέναρξη του Προγράμματος Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου στο Δήμο Γεροσκήπου

Επανέναρξη του Προγράμματος Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου στο Δήμο Γεροσκήπου

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών στο Δήμο Γεροσκήπου επαναρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Δήμος Γεροσκήπου στο πλαίσιο των προσπαθειών του για μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας έχει έρθει σε συμφωνία με την Green Dot Κύπρου για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών στα Δημοτικά του όρια σε κεντρικά σημεία, όπου το κοινό θα μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά του. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά μέχρι το τέλος του έτους ώστε να μελετηθούν τυχόν προβλήματα ή τρόποι βελτίωσής του. Ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, το πρόγραμμα ανακύκλωσης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και στη συνέχεια εφόσον ο Δήμος και η Green Dot Κύπρου το επιθυμούν.  

Οι νησίδες θα αποτελούνται από κάδους χρώματος μπλε για τη συλλογή της κατηγορίας PMD, καφέ για τη συλλογή της κατηγορίας Χαρτί και πράσινης καμπάνας για την κατηγορία Γυαλί.

Τόσο ο Δήμος όσο και το Σύστημα πιστεύουν ότι με σωστή συνεργασία και με τη βοήθεια του κοινού το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων συσκευασιών θα οδηγούνται προς ανακύκλωση. Καλείται το κοινό να τοποθετεί τα υλικά του εντός των σωστών κάδων ανακύκλωσης, ανάλογα με τις σημάνσεις, για αποφυγή οχληρίας και απώλειας καλών υλικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26962324 και 26961400 σε ώρες γραφείου.

nisida-anakyklosis

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy