Γιατί να κάνω ανακύκλωση;
Επειδή τα οφέλη της ανακύκλωσης στην καθημερινή μας ζωή είναι πολλά.
Προστατεύω το περιβάλλον και την υγεία μου από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που περιέχουν τα απορρίμματα.
Βοηθώ στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος αφού με το να συμμετέχω στην ανακύκλωση απομένουν πολύ λιγότερα σκουπίδια.
Εξοικονομώ πρώτες ύλες και ενέργεια, αφού η ενέργεια που χρειάζεται για την παραγωγή προϊόντων από πρωτογενείς ύλες είναι πολλαπλάσια από αυτή που χρειάζεται όταν η παραγωγή γίνεται από χρησιμοποιημένα υλικά.
Ενισχύω την οικονομία του τόπου μου.
Βοηθώ στο να έχουμε εμείς και οι υπόλοιπες γενιές ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον.
Ποιος διαχειρίζεται το Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Κύπρο;
Το Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Κύπρο διαχειρίζεται η Green Dot Κύπρου που αποτελεί το μοναδικό Συλλογικό Σύστημα Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών στη χώρα. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πρωτοβουλία της τοπικής βιομηχανίας και του KEBE ως οργανισμού ομπρέλα, και σήμερα Μέτοχοι και Μέλη του είναι επιχειρήσεις-υπόχρεοι συσκευασίας, και το ΚΕΒΕ. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με πάνω από 900 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και συλλέγει και διαχειρίζεται συσκευασίες δίνοντας νομική κάλυψη στα Μέλη του.
Ο συγκεκριμένος Οργανισμός ανήκει σε ιδιώτη;
Η Green Dot Κύπρου είναι ένας Οργανισμός ο οποίος δεν ανήκει σε κάποιο ιδιώτη αλλά σε 87 Εταιρείες που είναι οι Μέτοχοι του Οργανισμού και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Οργανισμός έχει δημιουργηθεί βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες που εισάγουν ή συσκευάζουν προϊόντα στην Κύπρο, είναι υποχρεωμένες να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν ένα ποσοστό των συσκευασιών τους. Η Green Dot Κύπρου αναλαμβάνει την υποχρέωση εκ μέρους των εταιρειών - μελών της και τα μέλη της αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των διαδικασιών αυτών.
Ποιος πληρώνει ουσιαστικά για την ανακύκλωση των συσκευασιών;
Η Green Dot Κύπρου χρηματοδοτείται από τα τέλη που πληρώνουν στον Οργανισμό οι εταιρείες -Μέλη του για τις συσκευασίες των προϊόντων που πουλούν. Το κόστος από τα τέλη αυτά προστίθεται ως επί το πλείστον στην τιμή των προϊόντων που αγοράζουμε. Είναι τελικά λοιπόν ο πολίτης που πληρώνει το κόστος της ανακύκλωσης μέσω των προϊόντων που αγοράζει.
Επομένως όλοι ανεξαιρέτως πληρώνουμε για την ανακύκλωση είτε συμμετέχουμε σε αυτή είτε όχι. Όσο δεν γίνεται διαλογή των υλικών στο σπίτι, ή η διαλογή δεν είναι η σωστή, το κόστος του Συστήματος αυξάνεται. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον όλων να συμμετέχουμε στα προγράμματα ανακύκλωσης κάνοντας σωστή διαλογή των υλικών στο σπίτι μας.
Γιατί να ανακυκλώνω εγώ και να κερδίζουν άλλοι;
Η συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών κοστίζει πολύ περισσότερο από την αξία των υλικών που συλλέγονται. Η Green Dot Κύπρου είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός. Τα κύρια έσοδα του Οργανισμού προέρχονται από τα τέλη των εταιρειών -μελών του. Οποιοδήποτε τυχόν πλεόνασμα έχει ο Οργανισμός (εάν από τα έξοδα αφαιρεθούν τα έσοδα) χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ή την ανάπτυξη του Οργανισμού. Το συνολικό κόστος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης φτάνει τα 6 εκατομμύρια ετησίως.
Γιατί να ανακυκλώνω εγώ και να κερδίζουν άλλοι;
Η συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών κοστίζει πολύ περισσότερο από την αξία των υλικών που συλλέγονται. Η Green Dot Κύπρου είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός. Τα κύρια έσοδα του Οργανισμού προέρχονται από τα τέλη των εταιρειών -μελών του. Οποιοδήποτε τυχόν πλεόνασμα έχει ο Οργανισμός (εάν από τα έξοδα αφαιρεθούν τα έσοδα) χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ή την ανάπτυξη του Οργανισμού. Το συνολικό κόστος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης φτάνει τα 6 εκατομμύρια ετησίως.
Προχωρά καλά η Κύπρος στην ανακύκλωση συσκευασιών;
Η πορεία της ανακύκλωσης των συσκευασιών στην Κύπρο βρίσκεται σε ενθαρρυντικά επίπεδα εάν αναλογιστεί κανείς ότι τα μισά νοικοκυριά στις περιοχές που εξυπηρετεί η Green Dot Κύπρου συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ο στόχος αυτός θα φάνταζε ανέφικτος για την Κύπρο πριν από λίγα χρόνια. Με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού μας, από το 2007 μέχρι το 2016 έχουν ανακυκλωθεί 400,000 περίπου τόνοι αποβλήτων συσκευασίας. Αυτό σε όγκο, αντιστοιχεί με τον όγκο 390 περίπου πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων. Άρα τόσος είναι και ο χώρος που έχουμε σώσει στις χωματερές από την αποφυγή ταφής αυτών των υλικών.
Πως λειτουργεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών;
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών λειτουργεί ως εξής:
Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, PMD, Χαρτί και Γυαλί.

H κατηγορία του PMD περιλαμβάνει: πλαστικά μπουκάλια, δοχεία και σακούλες, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμινίου και λευκοσιδήρου) και χάρτινες συσκευασίες ποτών (τύπου tetrapak).

Η κατηγορία του Χαρτιού περιλαμβάνει: ξηρά χαρτόκουτα (φαρμάκων, παπουτσιών, δημητριακών) και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά και χαρτί γραφείου.

Και τέλος, η κατηγορία του Γυαλιού περιλαμβάνει: γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες.

Στις αστικές και περιαστικές περιοχές η συλλογή για τις κατηγορίες PMD και Χαρτί γίνεται από πόρτα σε πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορίες Χαρτί και PMD συλλέγονται μια φορά την εβδομάδα από το πεζοδρόμιο του σπιτιού, αφού προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης. Συνεπώς δεν χρειάζεται να υπάρχουν κάδοι στη γειτονιά μας για τις δύο αυτές κατηγορίες προκειμένου να συμμετέχουμε στην ανακύκλωση. Οι κάδοι είναι απλώς υποστηρικτικοί του Συστήματος.

Στις τουριστικές περιοχές και σε ορισμένες κοινότητες, οι κατηγορίες PMD και Χαρτί θα πρέπει να μεταφέρονται σωστά διαχωρισμένες στους κοντινότερους κάδους ανακύκλωσης και να τοποθετούνται αντίστοιχα.

Σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετεί η Green Dot Κύπρου οι γυάλινες συσκευασίες συλλέγονται με τη βοήθεια κάδων, στους οποίους οι πολίτες θα πρέπει να μεταφέρουν τις γυάλινες συσκευασίες τους.

Διαβάστε Περισσότερα για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών στο σημείο: ΚΟΙΝΟ: Πως να ανακυκλώσω;
Όλα τα υλικά συλλέγονται από το ίδιο φορτηγό ανακύκλωσης. Άρα γιατί να χωρίζουμε τις συσκευασίες μας;
Τόσο τα σακούλια όσο και οι κάδοι ανακύκλωσης συλλέγονται μεν την ίδια μέρα της εβδομάδας από ειδικά συνεργεία για διευκόλυνση των πολιτών, συλλέγονται δε από διαφορετικά φορτηγά προκειμένου να μην αναμειγνύονται τα υλικά. Άρα, κάθε κατηγορία υλικών συλλέγεται από διαφορετικό φορτηγό. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το ίδιο φορτηγό συλλέγει ταυτόχρονα τις κατηγορίες PMD και Χαρτί και αυτό γιατί το συγκεκριμένο φορτηγό είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να συλλέγει χωριστά δύο κατηγορίες υλικών.
Ποιες συσκευασίες δεν συλλέγονται για ανακύκλωση; Γιατί δεν συλλέγονται;
Οι ακόλουθες συσκευασίες δεν αποτελούν στόχο του Συστήματος και δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με τις τρεις κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω:
(α) Πλαστικές συσκευασίες φαγώσιμων όπως συσκευασίες έτοιμων γευμάτων, δισκάκια για κατεψυγμένα, δισκάκια για κρέατα, κ.τ.λ.)
(β) Πλαστικά περιτυλίγματα (πλαστικά περιτυλίγματα ζυμαρικών, μπισκότων, γλυκών, κ.τ.λ.)
(γ) Αλουμινόχαρτο, περιτυλίγματα από αλουμίνιο (σοκολάτας, τσιπς, γλυκών, κ.τ.λ.)
(δ) Χάρτινα περιτυλίγματα (σοκολάτας, γλυκών, δώρων, κ.τ.λ.)
ε) Πλαστικά ποτήρια/πιάτα, μάσκες, παιχνίδια
Ο λόγος που δεν συλλέγονται αυτά τα υλικά είναι γιατί το Σύστημα επικεντρώνεται μόνο στη συλλογή υλικών που μπορούν εύκολα και αποδοτικά να ανακυκλωθούν. Η ξεχωριστή συλλογή και διαλογή κοστίζει και είναι οικονομικά ασύμφορο για όλους να συλλέγονται και να διαχωρίζονται υλικά που δεν μπορούν ή που δύσκολα ανακυκλώνονται.
Γιατί πρέπει να ξεπλένω τις συσκευασίες;
Είναι πολύ σημαντικό οι συσκευασίες να είναι καθαρές από υπολείμματα τροφών και ποτών τόσο για να είναι πιο αποδοτική η ανακύκλωσή τους όσο και για υγειονομικούς λόγους. Ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς ότι στις μονάδες διαλογής, όσο και στα λιμάνια και στα εργοστάσια ανακύκλωσης είναι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη διαχείριση των υλικών αυτών. Για να μην σπαταλάτε καθαρό νερό μπορείτε να πλένετε τις συσκευασίες με νερό που ξαναχρησιμοποιήσατε.
Γιατί πρέπει να χωρίζουμε τις πολυστερίνες από το χαρτί; Γιατί τα νάιλον;
Όταν τα υλικά αυτά τοποθετηθούν μαζί, η πολυστερίνη και το νάιλον σπάνε με τη συμπίεση στα οχήματα συλλογής και τα μικρά κομμάτια τους κολλούν πάνω στο χαρτί. Τα εργοστάσια ανακύκλωσης του χαρτιού δεν δέχονται χαρτί με κομμάτια πολυστερίνης ή νάιλον καθώς δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των εργοστασίων.
Γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε τα υλικά στο σπίτι;
Γιατί έχει αποδειχθεί από τις εμπειρίες των άλλων χωρών της Ευρώπης ότι αποδοτική ανακύκλωση γίνεται μόνο εφόσον διαχωρίζονται τα υλικά στο σπίτι μας όπου είναι ακόμα καθαρά. Παραδείγματος χάριν εάν το χαρτί μας αναμειχθεί με τα υπολείμματα των φαγητών μας τότε το μεγαλύτερο μέρος του χαρτιού δεν θα είναι αξιοποιήσιμο και ο κόπος όλων μας θα πάει χαμένος.
Είναι λοιπόν σημαντικό ο κάθε πολίτης να βοηθά κάνοντας καλή διαλογή των υλικών στο σπίτι του γιατί διαφορετικά το κόστος διαχείρισης θα πολλαπλασιαστεί. Αυτό το κόστος το πληρώνει τελικά ο ίδιος ο πολίτης αφού αυτό προστίθεται στις τιμές πώλησης των προϊόντων που ο ίδιος αγοράζει.
Τι σημαίνει το σήμα ‘Green Dot’ που απεικονίζεται στις συσκευασίες;
Το σύμβολο Green Dot σε μια συσκευασία είναι απλά μια ένδειξη ότι η εταιρεία που εισάγει ή συσκευάζει το προϊόν στην Κύπρο είναι μέλος ενός Συλλογικού Συστήματος όπως η Green Dot Κύπρου και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση της συσκευασίας του προϊόντος. Το σήμα αυτό δεν δηλώνει εάν μια συσκευασία ανακυκλώνεται ή όχι.
Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τα ειδικά σακούλια της ανακύκλωσης;
Τα σακούλια της ανακύκλωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μπορούν να ξεχωρίζουν τη νύχτα τα συνεργεία συλλογής ότι οι σακούλες περιέχουν υλικά ανακύκλωσης. Επίσης, στα ειδικά σακούλια αναγράφονται τα υλικά προκειμένου να βοηθούν το κοινό στο σωστό διαχωρισμό. Ο Οργανισμός μας δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την πώληση των συγκεκριμένων σακουλιών.
Τα σακούλια είναι ακριβά γιατί δεν μας τα δίνετε δωρεάν;
Το κόστος για να δίνονται σε όλους δωρεάν σακούλια ανακύκλωσης είναι αποτρεπτικό ενώ παράλληλα πολλοί θα τα χρησιμοποιούν για τα σκουπίδια τους. Επίσης, η διαφορά στο κόστος των σακουλιών που αγοράζετε δεν θα είναι ουσιαστική καθώς αντί για παράδειγμα να αγοράσετε 4 σακούλια μαύρα την εβδομάδα, θα αγοράσετε μόνο 2 μαύρα και 2 της ανακύκλωσης.
Δεν περνούν να τα μαζέψουν. Έβγαλα έξω τα υλικά μου και δεν πέρασαν να τα συλλέξουν. Τα υλικά σας ήταν στις σωστές σακούλες και τα βγάλατε τη σωστή μέρα στο πεζοδρόμιο;
Τα υλικά σας ήταν στις σωστές σακούλες και τα βγάλατε τη σωστή μέρα στο πεζοδρόμιο;
Αν ναι τότε απολογούμαστε, παρακαλούμε ξαναβγάλτε τα την ημέρα συλλογής σας και να μας ειδοποιήσετε στο 7000 0090 αν υπάρξει ξανά πρόβλημα.
Γιατί τα ρεύματα του χαρτιού και του PMD συλλέγονται από σπίτι σε σπίτι ενώ το γυαλί όχι;
Το γυαλί είναι επικίνδυνο τόσο για τους συλλογείς όσο και για τους διερχόμενους να συλλέγεται από το πεζοδρόμιο και για αυτό θα πρέπει να τοποθετείται μέσα στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσής γυαλιού.
Δεν είναι επίσης δυνατόν να συνδυαστεί το γυαλί στη συλλογή του με άλλα υλικά γιατί σπάει και δημιουργεί προβλήματα στα άλλα υλικά και μεγάλη δυσκολία στη διαλογή του.
Γιατί συλλέγονται τα περισσότερα υλικά από σπίτι σε σπίτι και όχι με κάδους ανακύκλωσης;
Οι εμπειρίες στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν δείξει ότι η συλλογή από σπίτι σε σπίτι αποδίδει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας υλικά από τους κάδους ανακύκλωσης. Επιπλέον η προσπάθεια είναι το Σύστημα συλλογής να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον Πολίτη περιορίζοντας όσο γίνεται τις αλλαγές στην καθημερινότητα του.
Γιατί συλλέγονται τα περισσότερα υλικά από σπίτι σε σπίτι και όχι με κάδους ανακύκλωσης;
Οι εμπειρίες στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν δείξει ότι η συλλογή από σπίτι σε σπίτι αποδίδει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας υλικά από τους κάδους ανακύκλωσης. Επιπλέον η προσπάθεια είναι το Σύστημα συλλογής να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον Πολίτη περιορίζοντας όσο γίνεται τις αλλαγές στην καθημερινότητα του.
Πως μπορώ να ενημερωθώ για την ημέρα συλλογής μου ή το που βρίσκεται ο κοντινότερος κάδος;
Για να ενημερωθείτε για την ημέρα συλλογής στην περιοχή σας ή για το που βρίσκεται ο κοντινότερος κάδος ανακύκλωσης μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά και tablets ‘ReCYcling CY’, να πατήσετε εδώ ή να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 7000 0090.
Που πηγαίνουν τα υλικά;
Μετά τη συλλογή τους τα υλικά μεταφέρονται σε 2 μονάδες διαλογής, οι οποίες βρίσκονται η μια στα Λατσιά και η άλλη στη Μονή. Τα υλικά διαχωρίζονται στις μονάδες και στέλνονται για διαχείριση στο εξωτερικό. Το μοναδικό υλικό που μένει στην Κύπρο είναι το γυαλί το οποίο θρυμματίζεται και μπαίνει ως πρώτη ύλη στο τσιμέντο και σε άλλα δομικά υλικά.
Είναι δύσκολο, είναι φασαρία. 
Άμα το δοκιμάσετε θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο. Είναι όπως βγάζετε έξω τα σκουπίδια για να τα μαζέψει ο Δήμος σας αλλά με διαφορετικό σακούλι.

Αφού και εσείς πετάτε τα υλικά 
Πετούμε μόνο όσα λανθασμένα υλικά ή σκουπίδια τοποθετεί ο κόσμος στις σακούλες ή στους κάδους ανακύκλωσης. Τίποτε άλλο. Δεν είναι τυχαία που κάθε χρόνο ανακυκλώνουμε περίπου 45,000 τόνους υλικά.
Έτσι κι’ αλλιώς δεν γίνεται ολοκληρωμένη ανακύκλωση στην Κύπρο
Μα δεν είναι ανάγκη να ανακυκλώνονται όλα στην Κύπρο. Η Κύπρος ως μικρή και μη βιομηχανική χώρα δεν έχει εργοστάσια ανακύκλωσης. Εργοστάσια όπως το εργοστάσιο του γυαλιού για παράδειγμα χρειάζεται πολύ νερό και πολύ ενέργεια για να λειτουργήσει. Στην Κύπρο υπάρχει έλλειψη νερού και η ενέργεια είναι πολύ ακριβή. Επίσης, οι ποσότητες των υλικών δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να είναι αποδοτικό για ένα εργοστάσιο να λειτουργήσει στην Κύπρο. Έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους είναι πιο αποδοτικό τα περισσότερα υλικά να στέλνονται στο εξωτερικό για ανακύκλωση.
Γιατί να μην δίνεται άμεσο ή έμμεσο κίνητρο στον πολίτη για την ανακύκλωση;
Το εάν θα πρέπει να δοθεί κάποιο άμεσο ή έμμεσο κίνητρο στον πολίτη προκειμένου να συμμετέχει στην ανακύκλωση είναι μια απόφαση που μπορεί να λάβει και να επιβάλει μόνο το Κράτος αλλά μπορεί και πρέπει να υποστηριχθεί από όλους μας. Τα κίνητρα αποτελούν μέρος ενός συνόλου εργαλείων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το Κράτος εάν θέλει να επιτύχει στροφή προς την περιβαλλοντική κατεύθυνση και επομένως ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας.
Υπάρχει πληθώρα τέτοιων εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλά χρόνια. Τέτοιου είδους εργαλεία είναι τα άμεσα κίνητρα όπως η μείωση της φορολογίας για όσους διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους, μέσα από νέα συστήματα φορολόγησης, βασισμένα στην αρχή `Πληρώνω όσο Πετώ-Pay as you throw` αλλά και εργαλεία όπως η επιβολή της υποχρεωτικής ανακύκλωσης.
Ειδικότερα το σύστημα “Πληρώνω όσο Πετώ” είναι ένα σύστημα που κάνει πολύ πιο δίκαιο τον τρόπο φορολόγησης των σκυβάλων συνδέοντας άμεσα το φόρο που καταβάλλεται με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει το κάθε νοικοκυριό. Αυτό σημαίνει ότι όσοι διαχειρίζονται σωστά τα απορρίμματά τους (ανακυκλώνουν, μειώνουν ή κομποστοποιούν), θα έχουν άμεσο οικονομικό όφελος, ενώ όσοι δεν το κάνουν και απλά τα πετάνε όλα μαζί, θα έχουν άμεση οικονομική επιβάρυνση. Λύσεις επομένως υπάρχουν. Το μόνο που μένει είναι να αρχίσουν να εφαρμόζονται.
Πότε θα συμβληθεί ο Δήμος/η Κοινότητα που κατοικώ με την Green Dot Κύπρου;
Αυτό εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα ένταξης της συγκεκριμένης περιοχής με βάση τους σχεδιασμούς του Συστήματος καθώς και τη συμφωνία του Συστήματος με το Δήμο/ την Κοινότητα που κατοικείτε.
Οι απορίες μου δεν έχουν λυθεί ακόμα. Τι να κάνω;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας μήνυμα στο admin@greendot.com.cy, στη σελίδα μας ‘Green Dot Cyprus’ στο Facebook ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου 7000 0090

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy