Όσον αφορά την Κύπρο υπάρχουν και τα πιο κάτω σύμβολα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την Green Dot Κύπρου με στόχο να διευκολύνεται ο καταναλωτής στο σωστό διαχωρισμό των υλικών, προβάλλοντας παράλληλα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιριών-μελών μας.

 

PMD

 

 

Τo σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία PMD.

paper

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Χαρτιού.

glass

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Γυαλιού.

fitofarmaka bin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Φυτοφαρμάκων.

*Οποιαδήποτε εταιρεία-μέλος ενδιαφέρεται να τοποθετήσει κάποιο από τα παραπάνω σύμβολα στις συσκευασίες ή στα προϊόντα τους παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με το Εμπορικό Τμήμα της Green Dot Κύπρου στο 22586000.

 

Τέλος, υπάρχουν και γενικά σήματα ανακύκλωσης τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

 

sima 2

Σύμβολο το οποίο αναγράφεται στα προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για ανακύκλωση.  Δεν σημαίνει ότι η συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλώσιμα υλικά.

sima 3 Και αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό είναι το ποσοστό του  ανακυκλωμένου υλικού που περιέχεται στο προϊόν.
generalsymbols Αναφέρεται στον τύπο του πλαστικού που είναι φτιαγμένη η συσκευασία. Το σύμβολο αυτό αναγράφεται με έναν αριθμό στο εσωτερικό του από το 1 έως το  7, ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού. Είναι μια σήμανση που βοηθά τους ανακυκλωτές κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης.       
european ecolabel

European Ecolabel. Σύμβολο που αποδεικνύει πως το προϊόν έχει κατασκευαστεί με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

sima 12

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ και δείχνει πως το προϊόν στο οποίο υπάρχει, έχει παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

gialines siskevasies

Το σύμβολο υπάρχει σε γυάλινες συσκευασίες (μπουκάλια, βάζα κτλ) και προτρέπει στην ανακύκλωσή τους.

sima 14 Το σύμβολο αυτό δεν συνδέεται με την ανακύκλωση αλλά είναι μια υπενθύμιση για τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να απορρίπτουν το προϊόν με τον πιο κατάλληλο τρόπο, ώστε να αποφεύγουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
alouminio

Συναντάται σε προϊόντα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο αλουμίνιο.

sima16

Συναντάται σε προϊόντα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο ατσάλι.

fsc Συναντάται σε χαρτί ή προϊόντα ξύλου και σημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση που διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές του Forest Stewardship Council (FSC).
symbol

Χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και σημαίνει ότι θα πρέπει να ανακυκλώνονται και να μην τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων.

blue angel Ο Μπλε Άγγελος είναι γερμανικό οικολογικό σήμα που χρησιμοποιείται συνήθως σε προϊόντα χαρτιού και πλαστικού για να δείξει ότι τα προϊόντα παράγονται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

 

   

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy