Μέτοχος της Εταιρείας (πράγμα που σημαίνει αυτόματα και Μέλος του Συστήματος) μπορεί να γίνει κάθε ενδιαφερόμενος «υπόχρεος» οργανισμός με:

1. Την συμπλήρωση της Αίτησης Αγοράς Μετοχών
2. Την συμπλήρωση του έντυπου Στοιχεία Μετόχων
3. Την καταβολή €3,420 ως μετοχικό κεφάλαιο
4. Κάθε εταιρεία που συμβάλλεται με την Green Dot Κύπρου, είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος, υπογράφει τη Συμφωνία Μέλους της Green Dot Κύπρου η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τα Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μη διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ΄ όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy