Μέλος του Συστήματος μπορεί να γίνει κάθε ενδιαφερόμενος «υπόχρεος» οργανισμός με:

1. Την συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους

2. Tην καταβολή τέλους εγγραφής €50 + Φ.Π.Α, το οποίο πληρώνεται μόνο μια φορά κατά την εγγραφή 

3. Κάθε εταιρεία που συμβάλλεται με την Green Dot Κύπρου, είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος, υπογράφει τη Συμφωνία Μέλους της Green Dot Κύπρου η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τα Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μη διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ΄ όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.

Για ηλεκτρονική εγγραφή πατήστε εδώ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy