Οι εταιρείες μέλη της Green Dot Κύπρου έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν κάθε χρόνο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τις συσκευασίες που τοποθέτησαν στην αγορά την περασμένη χρονιά. Πιο κάτω θα βρείτε τα είδη δηλώσεων που χρησιμοποιεί η Green Dot Κύπρου για τα έτη 2020 και 2021 καθώς και τα εγχειρίδια συμπλήρωσής τους. Θα βρείτε επίσης την επιστολή που πρέπει πάντα να συνοδεύει τις πιο πάνω δηλώσεις, την επιστολή της Στατιστικής Δήλωσης, την επιστολή που μπορείτε να αποστείλετε στους προμηθευτές σας για να σας δώσουν τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να συμπληρώσετε τη δήλωση και μια παρουσίαση που θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την δήλωση σας.

Όσον αφορά τη Δήλωση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ), είτε για τον Δεκέμβριο 2020 είτε για το τετράμηνο από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως 31η Μαρτίου 2021 μπορείτε να την βρείτε πιο κάτω στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021.

  img   Δηλώσεις 2021  filmakia      dilosisepistoles

Η Green Dot Κύπρου έχει το δικαίωμα ελέγχου των δηλώσεων των μελών της. Κάθε χρόνο ελέγχονται περίπου 20 εταιρείες. Ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι εταιρείες που θα ελεγχθούν ενημερώνονται από την αρχή της χρονιάς και οι έλεγχοι διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στόχος των ελέγχων είναι η πιστοποίηση της ορθότητας της δήλωσης των μελών.

ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΩ ΣΤΗΝ GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΟΥ H ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ.

Οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρείας σας είναι συγκεκριμένα στελέχη της Green Dot Κύπρου. Η Green Dot Κύπρου δεσμεύεται με αυστηρούς όρους εχεμύθειας προς τα μέλη της όπως μπορείτε να δείτε και από τη Συμφωνία Μέλους.

Πρόσβαση στα κατ΄ ιδίαν στοιχεία μιας εταιρείας δεν δικαιούται κανένας τρίτος ούτε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Green Dot Κύπρου και αυτή η αρχή τηρείται από τον Οργανισμό με ευλάβεια.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy