Από τον Απρίλιο του 2002 έχει ψηφισθεί και ισχύει ο Νόμος Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ν32(Ι)/2002). Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πρόνοιες του Νόμου που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών. Η σημαντική καινοτομία που εισάγει ο Νόμος είναι η εφαρμογή της αρχής της «Ευθύνης Παραγωγού». Με βάση αυτή την αρχή όποιος κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊόντων τοποθετεί στην αγορά συσκευασίες είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την ανάκτηση και τη διαχείριση τους στα ποσοστά που προβλέπει ο Νόμος.

Να αναφερθεί ότι η πιο πάνω νομοθεσία τροποποιήθηκε και εφεξής θα αναφέρεται ως ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως του 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός Νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρόν Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002 έως 2019.


Επίσης να αναφερθεί ότι με βάση την έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 2020 έως 2026, από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής  Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, που αφορά στους ποσοτικούς στόχους ανά υλικό συσκευασίας, θα πρέπει:


Να επιτυγχάνεται μέγιστη ανακύκλωση 70% των αποβλήτων συσκευασίας.


Επιπρόσθετα με βάση την έγκριση, οι στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης για κάθε υλικό είναι ως ακολούθως:
•    50% κατά βάρος, για τα πλαστικά
•    25% κατά βάρος, για το ξύλο
•    70% κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα
•    50% κατά βάρος, για το αλουμίνιο
•    70% κατά βάρος, για το γυαλί
•    75% κατά βάρος για το χαρτί και χαρτόνι
 

ΠΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ
Υπόχρεοι οργανισμοί από τον νόμο θεωρούνται
(α) Εταιρείες που παράγουν και συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν τρίτοι για λογαριασμό τους (με συσκευασία ουδέτερη ή που φέρει το όνομα τους) αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
(β) Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
(γ) Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για δική τους χρήση (πρώτες ύλες, ανταλλακτικά μηχανήματα και εξοπλισμός κ.α.),
(δ) Εταιρείες που ως διακινητές (υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα) συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν για λογαριασμό τους αγαθά με το δικό τους όνομα (private label) με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
(ε) Εταιρείες που χρησιμοποιούν συσκευασίες διευκόλυνσης, είτε χωρίς όνομα (μάρκα) ή με το δικό τους όνομα. Αυτού του είδους η συσκευασία χρησιμοποιείται στο σημείο που η υπηρεσία προσφέρεται στους καταναλωτές ή τους χρήστες, σε συνάρτηση με την παροχή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν για παράδειγμα το χαρτί περιτυλίγματος, οι χάρτινες ή άλλες σακούλες ψωμιού, τα κουτιά της πίτσας, οι τσάντες υπεραγορών και άλλων εμπορικών καταστημάτων, οι τσάντες που δίδονται σε εκθέσεις και άλλα shows κ.α.,
(ζ) Εταιρείες που προσφέρουν δωρεάν συσκευασμένα αγαθά ως μέσον προώθησης ή ως δείγματα
Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση στην Κύπρο αφορά μόνο προϊόντα που τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή αγορά (όχι εξαγωγές ή επανεξαγωγές).

Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος είναι ο οργανισμός που πρώτος τοποθετεί τα προϊόντα στην αγορά (πρώτος τα έχει παράξει ή πρώτος τα έχει εισάγει και διαθέσει στην Κύπρο).

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ”
Για να θεωρηθεί ότι μία εταιρεία έχει τοποθετήσει συσκευασίες στην αγορά θα πρέπει:
α) Είτε να εισάγει η ίδια προϊόντα απευθείας στην Κύπρο (ή κάποιος τρίτος τα εισήγαγε εκ μέρους της άλλα με δική της ειδική παραγγελία) (πρώτες ύλες, εξαρτήματα κ.α.), τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η ίδια στην παραγωγική της διαδικασία,
β) Είτε να έχει διαθέσει στην κυπριακή αγορά απευθείας ή μέσω τρίτων συσκευασμένα προϊόντα τα οποία είτε έχει παράγει, είτε έχει εισάγει η ίδια απευθείας.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, προϊόντα που έχουν παραχθεί, ή εισαχθεί και παραμένουν σε αποθήκες και δεν έχουν διατεθεί σε καταναλωτές δεν θεωρούνται ακόμη ότι έχουν τοποθετηθεί στην αγορά.

Σε περίπτωση επίσης που προϊόντα που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί δεν διατεθούν τελικά στους καταναλωτές και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθούν ως απόβλητο, ως συσκευασμένα προϊόντα, τότε αυτά τα προϊόντα δεν θεωρείται ότι έχουν τοποθετηθεί στην αγορά και δεν προκύπτει υποχρέωση επί των συσκευασιών τους βάση του Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών νόμου. Τέτοια απόβλητα θεωρούνται βιομηχανικά απόβλητα της εταιρείας.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ (Ν32(Ι)/2002).
 

(α) Πώς να εκπληρώσετε την υποχρέωση ανάκτησης των συσκευασιών σας που τοποθετείτε στην αγορά;

(ι) Με Ατομικό Σύστημα Ανάκτησης:
Μια εταιρεία που επιλέγει να αναπτύξει Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να:
• Αποδεικνύει στο κράτος ότι εφαρμόζει σύστημα εγγυοδοσίας.
• Καταθέτει στην αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν την περιγραφή τους συστήματος που εφαρμόζει όσον αφορά στόχους και μεθόδους, την τεχνική και οικονομική υποδομή που διαθέτει για την εφαρμογή τους συστήματος και λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας για να διαπιστωθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης του με τους νόμους.
• Καταβάλλει εγκεκριμένο τέλος το ύψος του οποίου αντιστοιχεί με το διοικητικό κόστος εξέτασης της αίτησης της από τις αρμόδιες αρχές.
• Αποδεικνύει ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται καταλήγουν για ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
• Συγκεκριμένα θα πρέπει να κάνετε έναν λεπτομερή κατάλογο με τις συσκευασίες για την οποίες είστε Υπόχρεοι. Στη συνέχεια πρέπει να έρθετε σε επαφή με όλους τους πελάτες σας για να εξακριβώσετε τι κάνουν με τη συσκευασία σας μόλις χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα σας. Θα πρέπει επίσης να συλλέξετε και να ανακτήσετε τα απόβλητα συσκευασιών είτε μόνοι σας είτε μέσω άλλων συνεργατών σας.
• Στη συνέχεια θα πρέπει να συγκρίνετε αυτές τις δύο ροές των πληροφοριών όπως περιγράφονται πιο πάνω, για να εξασφαλίσετε ότι επιτυγχάνετε τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης που ορίζονται από το νόμο. 
• Πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτήν την άσκηση κάθε έτος. 
 

(ιι) Με Συλλογικό Σύστημα Ανάκτησης:
 Μια εταιρεία που επιλέγει να συμβληθεί με Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να γνωρίζει ότι το Συλλογικό Σύστημα:

• Εκπροσωπεί πολλούς υπόχρεους οργανισμούς
• Είναι βάση του Νόμου μη κερδοσκοπικός οργανισμός
• Υποβάλλει λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό στις αρμόδιες αρχές και αδειοδοτείται για εξαετή περίοδο
• Αναλαμβάνει συλλογική υποχρέωση επί του συνόλου των συσκευασιών που τα μέλη του τοποθετούν στην αγορά (η συσκευασία όμως δεν έχει πλέον ταυτότητα)
• Αναπτύσσει συλλογικές και μεγάλου μεγέθους δράσεις ικανές να επιτύχουν τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναλαμβάνει εκ μέρους των μελών του

Επίσης, η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να γνωρίζει πως:

• Η συμμετοχή στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης προϋποθέτει καταβολή εισφοράς στο σύστημα από όλες τις εταιρείες μέλη
• Όταν το μέλος καταβάλει την εισφορά του προς το Συλλογικό Σύστημα τότε ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από οποιανδήποτε ευθύνη διαχείρισης συσκευασιών και η σχετική ευθύνη ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ στο Συλλογικό Σύστημα

 

(β) Πώς να εκπληρώσετε την υποχρέωση πληροφόρησης των Αρχών;
Οι υπόχρεοι οργανισμοί για τη συσκευασία πρέπει να παρέχουν ακριβή στοιχεία στην κυβέρνηση σχετικά με τον όγκο των συσκευασιών που τοποθετούν στη Κυπριακή αγορά και να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν λάβει την απόδειξη ότι η συσκευασία τους έχει ανακτηθεί και ανακυκλωθεί. Μία φορά το χρόνο, πρέπει να υποβάλλουν αυτές τις πληροφορίες στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy