Εάν παραμένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας σχετικά μεγάλες ποσότητες συσκευασιών μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα αδειοδοτημένο διαχειριστή-συνεργάτη της Green Dot Κύπρου  για να αποφασίσετε από κοινού τον καλύτερο τρόπο συλλογής τους.  Ο διαχειριστής επιδοτείται από την Green Dot Κύπρου για κάθε τόνο υλικού που συλλέγει από τις εγκαταστάσεις των μελών της. Επειδή όμως το κόστος του διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις που πρέπει να εξυπηρετήσει, την ποσότητα και το υλικό της συσκευασίας που θα συλλέξει, τον εξοπλισμό που πιθανό να χρειαστεί και τις τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών πιθανό είτε να ζητήσει από το μέλος να καλύψει μέρος του κόστους ή να επιστρέψει σε εσάς μέρος του κέρδους που έχει. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι και στην περίπτωση που κάποιο μέλος πρέπει να επωμιστεί επιπρόσθετο κόστος δεν πληρώνει διπλά αφού οι εμπορικές συσκευασίες χρεώνονται λιγότερο από τις οικιακές.

Κατάλογοι Αδειοδοτημένων Διαχειριστών Αποβλήτων

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy