Γενική Συνέλευση Μετόχων της Green Dot Κύπρου

j

 

20180913 photo geniki sineleysi

 

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 στις 4:00 μ.μ. στο κτίριο του ΚΕΒΕ, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Green Dot Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σπανός παρουσίασε τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα καθώς και τα αποτελέσματα του 2017.
Παράλληλα παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το τρέχον έτος.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Οργανισμού για το 2017.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, επανεξελέγησαν τα εκ περιτροπής αποχωρούντα μέλη, κ.κ. Μιχάλης Σπανός και Λίνος Βουρής.

Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης, συνεκλήθη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για να καταρτισθεί σε σώμα υπό την Προεδρία του κ. Παναγιώτη
Παπαφιλίππου. Στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγη ομόφωνα ο κ. Μιχάλης Σπανός και Αντιπρόεδροι επανεξελέγησαν επίσης ομόφωνα οι κ.κ. Μάριος Τσιακκής και Μάριος Χ’ Γαβριήλ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την προσήλωσή του προς το καθήκον επίτευξης των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και της εξυπηρέτησης των Κυπρίων πολιτών.

STAY IN TOUCHSubscribe

Address: 

Tseriou Avenue 229,

P.C. 2047,

Strovolos, Nicosia, Cyprus

 

Postal Address: 

PO Box. 25463,

1310 Nicosia, Cyprus

Consumer Line 7000 0090

Phone Number 22 586 000

Fax 22 586 001

E-mail admin@greendot.com.cy