Επίτευξη των Στόχων Ανακύκλωσης για ακόμα μια χρονιά!

Η Green Dot Κύπρου, το Συλλογικό Σύστημα για τη διαχείριση των Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών στην Κύπρο, με ευχαρίστηση ανακοινώνει ότι με τη συνεργασία όλων, επιτεύχθηκαν και το 2017 οι στόχοι ανακύκλωσης των συσκευασιών! Η χρονιά έκλεισε με την ανακύκλωση 56,200 τόνων συσκευασίας, γεγονός που σημαίνει ότι υπερκαλύφθηκε ο στόχος που προνοεί η νομοθεσία (41,600 τόνοι), φτάνοντας στο 135%, παρά την αύξηση του στόχου ανακύκλωσης κατά 5% το 2017. Η επιτυχία αυτή κρίνεται ακόμα πιο σημαντική εάν αναλογιστεί κανείς ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για υποχρεωτική συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση.

 

Συγκεκριμένα, οι ποσότητες συσκευασιών από τα ρεύματα του PMD, Χαρτιού και Γυαλιού που συλλέχθηκαν κατά το 2017, παρουσίασαν αύξηση κατά 5% περίπου σε σχέση με το 2016. Συνολικά, συλλέχθηκαν 63,931 τόνοι υλικών (60,871 τόνοι το 2016), από οικίες και επαγγελματικά υποστατικά.

 

Μέχρι το τέλος του 2017, το πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών εξυπηρετούσε το 82% περίπου του πληθυσμού της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των κατοίκων σε 26 Δήμους και 50 Κοινότητες όσον αφορά τις υποδομές ανακύκλωσης.

 

Παράλληλα, το ειδικό πρόγραμμα συλλογής κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας Κύπρου, συνέχισε την ανοδική του πορεία και το 2017 με αύξηση των συλλεγόμενων συσκευασιών κατά 52% σε σχέση με το 2016.

 

Πρέπει να σημειωθεί πως τα προγράμματα ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου στηρίζονται στη συμμετοχή και οικονομική στήριξη των 959 εταιρειών – μελών και μετόχων του Οργανισμού, οι οποίες με τον τρόπο αυτό δηλώνουν εμπράκτως την υποστήριξη και εμπιστοσύνη τους προς το Συλλογικό Σύστημα.

 

Η Green Dot Κύπρου ευχαριστήσει θερμά και όλους τους πολίτες για την εθελοντική συμμετοχή τους στα προγράμματα ανακύκλωσης. Χωρίς τη συμβολή και τη στήριξη του κοινού, η κάλυψη των στόχων ανακύκλωσης δεν θα ήταν εφικτή.

 

 

*Διαφοροποίηση λόγω του τρόπου υπολογισμού των υλικών που ανακυκλώσαμε. Έχει εξαιρεθεί το χαρτί που δεν είναι συσκευασία.

**To 2017 αυξήθηκε ο Στόχος Ανακύκλωσης από το 60% στο 65%.

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy