02 Νοεμβρίου, 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένταξη της Κοινότητας Παρεκκλησιάς στο πρόγραμμα…
02, Νοεμβρίου 2020   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένταξη της Κοινότητας Πύργου Λεμεσού στο πρόγραμμα…
10 Σεπτεμβρίου, 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένταξη των Κοινοτήτων Πάνω και Κάτω Δευτεράς στο…

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy