ΟΡΑΜΑ

Να μας εμπιστεύονται για το γνήσιο ενδιαφέρον και την ικανότητα μας να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σε συνεργασία με την κοινωνία

H αποστολή μας είναι:

  • Η επίτευξη των Εθνικών Στόχων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης
  • Η βελτιστοποίηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων μας
  • Η ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής δια μέσου απλής επικοινωνίας και απλοποιημένων μεθόδων

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy