Θερμές ευχαριστίες της Green Dot Cyprus προς όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της συνεργασίας με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας – ΔΙ.ΧΑ

Θερμές Ευχαριστίες

        
26 Νοεμβρίου, 2020 


Θερμές ευχαριστίες της Green Dot Cyprus προς όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της συνεργασίας με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας – ΔΙ.ΧΑ

 

Η συνεργασία με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ.) αποτελεί σταθμό για τη σωστή Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων. 

Για πολλά χρόνια η ευθύνη για τη διαχείριση του Χαρτιού Μη Συσκευασίας δεν οριζόταν επακριβώς από τη νομοθεσία με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία αταξία, η οποία έλαβε τέλος με αυτή τη συμφωνία.

Η Green Dot Cyprus θέλει να ευχαριστήσει θερμά όσους συνέβαλαν στην επιτυχή κατάληξη των πολλών και μακρών συζητήσεων.

Συγκεκριμένα ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους,

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, 

Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου,

ΚΕΒΕ και στο Γενικό του Γραμματέα κ. Μάριο Τσιακκή και 

Πρόεδρο της ΔΙ.ΧΑ κ. Απόστολο Αποστόλου

 

Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία θα είναι παραγωγική και ωφέλιμη για τον τόπο μας.  


 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy