Επανέγκριση Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επανέγκριση Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd

Σε μια λιτή τελετή, υπογράφηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 2020 η τρίτη επανέγκριση
της Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd από τον Υπουργό
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, η οποία ισχύει
μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2026.


Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Υπουργός κ. Κώστας
Καδής, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot κύριοι Μιχάλης Σπανός και Μάριος
Βραχίμης και ο Πρόεδρος της WEEE Κύπρου κ. Στέλιος Αθανασίου.


Η επανέγκριση της Άδειας της Green Dot Cyprus ανανεώνει την εμπιστοσύνη του
Κράτους προς την Green Dot και τη δέσμευση της Εταιρείας να συνεχίσει να εργάζεται
ευσυνείδητα για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας για το καλό όνομα της χώρας.
Η Green Dot Κύπρου ήταν το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης το οποίο
εγκρίθηκε στην Κύπρο.


Αδειοδοτήθηκε την 1 η Αυγούστου, 2006 ως Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών και
ανέλαβε συλλογικά την ευθύνη εκ μέρους των μελών του.


Τον Σεπτέμβριο του 2007 ανέλαβε τη διαχείριση της WEEE Κύπρου (ηλεκτροκύκλωση)
και τον Νοέμβριο του 2007 ανέλαβε τη διαχείριση της ΑΦΗΣ Κύπρου (οικιακές
μπαταρίες). Έχει 1222 ενεργά μέλη τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του
κυπριακού επιχειρείν. Συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Περιβάλλοντος, τις τοπικές
Αρχές και όλους τους μεγάλους ανακυκλωτές της χώρας.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy