Αναθεώρηση απόφασης για τις ημερομηνίες συλλογής

green dot logo

27 Μαρτίου, 2020

Αναθεώρηση απόφασης για τις ημερομηνίες συλλογής


Αγαπητοί συμπολίτες,

Σε μια δύσκολη φάση που όλοι μένουμε στο σπίτι και η παραγωγή των δημοτικών αποβλήτων είναι αυξημένη, δεν θα ήταν σωστό να μειωθεί η συχνότητα της συλλογής των ανακυκλωσίμων υλικών.

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα συλλογής θα συνεχίσει κανονικά σε εβδομαδιαία βάση.

Η Green Dot θα πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών της.

Ευχόμαστε σε όλο το κόσμο υγεία.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy