Συνεργασία Green Dot Κύπρου και Αστυνομίας Κύπρου

Συνεργασία Green Dot Κύπρου και Αστυνομίας Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεργασία Green Dot Κύπρου και Αστυνομίας Κύπρου

 

O Οργανισμός Green Dot Κύπρου πραγματοποίησε συνάντηση στα γραφεία του
Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου, με σκοπό να συζητηθούν θέματα που άπτονται της
καλλιέργειας περιβαλλοντικής κουλτούρας ανάμεσα στα μέλη της Αστυνομίας.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης δέχτηκε τον Πρόεδρο και ιδρυτή της
εταιρείας Green Dot Κύπρου κ. Μιχάλη Σπανό και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ.
Μάριο Βραχίμη, οι οποίοι παραχώρησαν δύο κάδους ανακύκλωσης.

Παράλληλα αποφασίστηκε η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλες τις Αστυνομικές
Διευθύνσεις, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον περιορισμό των αποβλήτων.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy