Το Σύστημα έφτασε το 2017 σε συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης 88%, υπερκαλύπτοντας το γενικό στόχο ανακύκλωσης που ανέρχεται στο 65%.

ετήσια

Το 2017 θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως χρονιά σταθεροποίησης των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και της μείωσης του ποσοστού ανεργίας κάτω από το 10%.

Διαβάστε Περισσότερα Ετήσια Έκθεση 2017

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy