Ανανέωση Συνεργασίας με τους Οργανισμούς ΑΦΗΣ Κύπρου και Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου

H Green Dot Κύπρου με ευχαρίστηση ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου, το Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, και την ΑΦΗΣ Κύπρου το Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης μπαταριών οικιακού τύπου μέχρι τις 31/12/18 και 31/12/19, αντίστοιχα. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια η Green Dot Κύπρου θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης στα δύο αυτά Συστήματα.

Η συνεργασία της Green Dot Κύπρου με την ΑΦΗΣ και την Ηλεκτροκύκλωση ξεκίνησε το 2009. Στα πρώτα χρόνια της συνεργασίας ο Οργανισμός μας με την τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει οργανώνοντας το δικό του Σύστημα βοήθησε την ΑΦΗΣ και την Ηλεκτροκύκλωση να οργανωθούν και να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα μέλη τους. Με την πάροδο του χρόνου και τη δημιουργία συνεργειών, η συνεργασία έγινε ακόμη πιο αποδοτική έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών προς τα δύο Συστήματα και τα μέλη τους.

Ο Οργανισμός μας ευχαριστεί θερμά την Ηλεκτροκύκλωση και την ΑΦΗΣ για την εμπιστοσύνη τους και τους διαβεβαιώνει πως η συνεργασία θα είναι ακόμη πιο αποδοτική για τη λειτουργία των Συστημάτων ανακύκλωσης στο σύνολο.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy