Περιβαλλοντικά θέματα στην Κύπρο και το Εξωτερικό

 

Πράσινες εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογία στην Κύπρο και το εξωτερικό

Καλή ποιότητα ζωής σημαίνει σωστή διατροφή, άθληση, τέχνη και υγεία σε ένα καθαρό περιβάλλον

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy